Do czego służy zestaw hydroforowy?

Każdy obiekt użyteczności publicznej musi spełniać pewne bardzo restrykcyjne warunki, jeżeli chodzi o dostosowanie do wymogów prawa przeciwpożarowego. Musi się więc w nim znajdować odpowiednia ilość wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, oraz innych elementów, umożlwiających bezpieczną ewakuację. Ważne jest również, by było w nim gdzie podłączyć sprzęt gaśniczy.

Budowa zestawu hydroforowego

niezawodne zestawy hydroforowe ppożKażdy budynek użyteczności publicznej musi być koniecznie dostosowany do często bardzo restrykcyjnych wymogów prawa przeciwpożarowego. W takim budynku bowiem znajduje się znacznie więcej osób niż w budynkach prywatnych, przez co wybuch pożaru w nim może być znacznie bardziej poważniejszy w skutkach. Dlatego tez każdy tego typu obiekt musi mieć odpowiednia ilość wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, należy również zadbać o to, by było w nim gdzie podłączyć sprzęt gaśniczy. Należy pamiętać o tym, że zwykłe hydranty od instalacji wodociągowej znajdujące się w budynkach zazwyczaj mają zbyt słabe ciśnienie przepływu, aby napędzać sprzęt gaśniczy. Dlatego też trzeba je dostosować do celów przeciwpożarowych, do czego wykorzystuje się zazwyczaj niezawodne zestawy hydroforowe ppoż. Takie zestawy składają się zazwyczaj z kilku pomp połączonych ze sobą i zintegrowanych z instalacją wodną. Mogą one podnieść ciśnienie przepływu wody nawet kilkukrotnie, co wystarczy w pełni aby napędzić sprzęt gaśniczy. Ilość pomp wchodzących w skład zestawu hydroforowego może być różna i zazwyczaj jest ona zależna od tgeo, jak mocno trzeba podnieść ciśnienie w instalacji. Ważne jest, by wszystkie elementy wchodzące w skład takiego zestawu, były możliwe jak najlepszej jakości. Na przykład armatura łącząca poszczególne pompy musi być zdecydowanie najlepsza, tak by była w  stanie znieść nagłe, punktowe wzrosty ciśnienia przepływu w instalacji. Podobnie jest z pompami wchodzącymi w skład takiego zestawu – musza być stworzone z najwyższej jakości profili aluminiowych. Dzięki temu z jednej strony nie uszkodzą ich nagłe zmiany ciśnienia, z drugiej strony zagrożenia nie będzie stanowić dla nich ani korozja, ani skrajnie wysokie temperatury. Zestawy hydroforowe są najlepszym sposobem na szybkie dostosowanie instalacji do celów gaśniczych.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być odpowiedni przygotowany na ewentualny wybuch pożaru. Ważne jest przede wszystkim, aby umożliwić bezpieczną ewakuację z danego budynku. Oprócz tego należy jednak pamiętać o umożliwieniu strażakom podłączenia sprzętu gaśniczego, najlepiej we wnętrzu danego obiektu.