Niezbędne dokumenty w budowie studni

Czerpanie wody z własnego ujęcia (studni) to bardzo dobrze nam znana praktyka. W dobie coraz bardziej rosnących cen za wodę, budowa własnej studni staje się coraz bardziej opłacalna. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do budowy studni na własnej działce? Jakie formalności należy spełnić i czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia? Jeśli jesteśmy dopiero na etapie kupna działki, warto wcześniej rozeznać się w ewentualnych ograniczeniach.

Własna studnia – dokumentacja i formalności

niezbędna dokumentacja hydrogeologicznaNiezależnie od tego, jaki rodzaj studni planujemy zbudować, warto wcześniej upewnić się, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań na naszej działce. Już podczas jej zakupu można dowiedzieć się, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących takiej budowy. Jeśli tak, musimy się z tym liczyć. Jeśli takich ograniczeń nie ma, sposób zaopatrzenia w wodę zostaje określony w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z wnioskiem inwestora. Czy potrzebne będzie specjalne pozwolenie? Jeśli będzie to studnia kopana, która czerpie wodę z pierwszych warstw wodonośnych, zezwolenie nie jest wymagane. Podobnie jest w przypadku studni wierconej, której głębokość nie przekracza 30 metrów (liczy się głębokość odwiertu, a nie poziom wody). W obydwóch przypadkach ilość czerpanej wody nie może przekraczać 5m3 na dobę. Na szczęście ilość ta w zupełności wystarczy dla normalnego użytkowania 6 osobowej rodziny. Wystarczy wtedy zgłosić zamiar budowy studni w odpowiednim organie. Jeśli natomiast studnia wiercona będzie głębsza niż 30 metrów, lub zużycie wody będzie przekraczało 5m3 na dobę (dzieje się tak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, np. hodowla zwierząt, uprawa roślin) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do budowy studni wierconej należy posiadać zatwierdzony przez wojewodę projekt odwiertu. Po wykonaniu odwiertu konieczna jest niezbędna dokumentacja hydrogeologiczna. Dokumentacja ta określa trzy podstawowe parametry studni: jej wydajność, poziom zwierciadła wody oraz depresje. Niezbędna dokumentacja hydrogeologiczna wykonywana jest przez geologa (hydrogeologa). Znajdują się w niej wszelkie pomiary, rzuty i plany, ale także wnioski z badania, które pomogą w doborze metod filtracji i uzdatniania wody.

Warto dopilnować wszelkiej niezbędnej dokumentacji, ponieważ część mniej profesjonalnych firm zajmujących się budową studni nie dba o niezbędne dokumenty. Pamiętajmy, że cała odpowiedzialność za dopilnowanie wszelkich formalności i posiadanie całej dokumentacji spada później na inwestora. Zanim jednak podejmiemy się jakichkolwiek prac lepiej zasięgnąć wszelkich informacji w miejscowym starostwie, aby móc skompletować wszystkie potrzebne dokumenty i nie spotkać się później z odmową.