Powstawanie szkód komunikacyjnych

Na polskich drogach przemieszcza się rok rocznie coraz więcej samochodów. Z tego też powodu mamy do czynienia ze wzrostem różnego rodzaju zdarzeń drogowych, które skutkują tym, że bardzo często konieczne jest likwidowanie poszczególnych szkód komunikacyjnych. Mogą mieć one charakter częściowy, albo całkowity. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostaje podjęta przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które dokonuje oceny opłacalności naprawy danego pojazdu. Jeżeli nieopłacalna jest jego naprawa, to wtedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą.

Proces likwidacji szkód komunikacyjnych

szkody komunikacyjne w pomorskimNie mniej jednak w przypadku szkód częściowych możemy liczyć na dokonanie naprawy naszego samochodu, a przy tym uzyskanie na ten cel środków z polisy sprawcy. Oprócz tego możemy liczyć także na kwotę potrzebną do dokonania wynajmu pojazdu zastępczego. Najczęstszą przyczyną powstawania szkód komunikacyjnych jest nieuwaga kierowców lub nadmierna prędkość. Czasem do zdarzeń dochodzi na skutek połączenia tych dwóch czynników lub awarii samochodu w trakcie jazdy. W ten właśnie sposób najczęściej powstają nieduże szkody komunikacyjne w pomorskim oraz w innych województwach na terenie całej Polski działają firmy, które zajmują się procesem likwidacji tego typu zdarzeń drogowych. Bardzo często są one w stanie pomóc uzyskać nam o wiele bardziej korzystną kwotę odszkodowania, niż uzyskalibyśmy bez ich pomocy. Zarobek w tym procesie może wynieść nawet czterdzieści procent bazowej kwoty odszkodowania. Z tego też powodu jest to dość spora kwota. Dzięki temu możemy na tym dość sporo zyskać. Koszt powierzenia sprawy firmie, która dokonuje likwidacji szkód komunikacyjnych jest różnych. Na ogół wynagrodzenie jest płatne po zakończeniu procesu likwidacji szkody. Wynosi on zazwyczaj od kilkunastu dni do nawet kilku miesięcy. Jest to zależne od tego, jak szybko zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, a także od tego, czy od tej decyzji będziemy się odwoływać, czy też nie. Dzięki temu możemy dość łatwo skrócić czas całego procesu.

Sam koszt skorzystania z usług firmy, która zajmuje się likwidacją szkód może wynieść nas około dziesięć procent wartości naszego odszkodowania. Bardzo często konieczne jest wcześniejsze uiszczenie opłaty za rozpoczęcie całego procesu. Jest ona zazwyczaj nieduża i wynosi około sto złotych. Z tego też powodu warto jest dokładnie sprawdzić warunki współpracy z daną firmą. W ten sposób będziemy mieli pewność, czy dokładnie zapoznaliśmy się ze wszystkimi szczegółami, które dotyczą danej współpracy.