Przenośnik – dane technczne i rodzaje

Maszyny te służą do transportu wewnętrznego szerokiej gamy materiałów. Najczęściej używane są do przenoszenia materiałów kruchych, ziarnistych, nawet pylistych, jednak równie dobrze mogą transportować różnej wielkości ładunki, a nawet ludzi. Mowa o przenośnikach, będących maszynami wykorzystywanymi na szeroką skalę w przemyśle, na placach budowy, w kopalniach, magazynach oraz różnego rodzaju składowiskach.

Podstawowe parametry przenośników

polecane przenośniki ślimakoweCiężko byłoby sobie wyobrazić niektóre zakłady przemysłowe czy produkcyjne bez wykorzystania przenośników. Maszyny te wyręczają w pracy człowieka, pozwalając zaoszczędzić sporo czasu i energii. Praca przenośnika to praca ciągła o określonym zasięgu. Urządzenia te mogą transportować ładunki w poziomie, w pionie oraz pod kątem. Rodzaj użytej maszyny jest ściśle powiązany z konkretnymi parametrami ładunku, jaki będzie przenoszony. W przypadku ładunków sypkich mowa tu o granulacji, wilgotności i lepkości. Jeśli mowa o pojedynczych materiałach, pod uwagę bierzemy przede wszystkim masę i wielkość ładunku. Duże znaczenie ma także wydajność urządzenia, mierzona w tonach na godzinę, sztukach na godzinę, lub metrach sześciennych na godzinę. Wydajność ta jest mierzona w warunkach idealnych, czyli przy ciągłej pracy maszyny i równomiernym załadunku. Główny podział przenośników dotyczy podziału na maszyny cięgnowe i bezcięgnowe. Do modeli cięgnowych (na nich ładunki transportowane są za pomocą cięgna – łańcucha lub taśmy) należą: przenośniki taśmowe, członowe, kubełkowe i zabierakowe. Modele bezcięgnowe natomiast wykorzystują do pracy inną niż cięgno jednostkę roboczą i należą do nich urządzenia wałkowe, śrubowe (ślimakowe) i wstrząsowe. Organem roboczym może być np. wał śrubowy, za pomocą którego pracują polecane przenośniki ślimakowe. Urządzenia te służą do przenoszenia materiałów sypkich, a przy zamkniętej obudowie mogą transportować nawet materiały pyliste. Polecane przenośniki ślimakowe mogą pracować nawet w bardzo niesprzyjających warunkach, zarówno w poziomie, w pionie oraz pod kątem. Jest to jeden z bardziej wyspecjalizowanych modeli.

Najpowszechniejsze i najchętniej używane w wielu branżach są przenośniki taśmowe. Mają bardzo szerokie zastosowanie, transportują zarówno materiały sypkie, jak i drobne ładunki, takie jak paczki, skrzynki, worki. Poszczególne modele różnią się między sobą prędkością taśmy (od 0,5 do 4,5 m/s), oraz jej szerokością (od 300 mm do 2000 mm). Mogą to być urządzenia jedno lub dwukierunkowe, przenośne, przewoźne i stacjonarne.